Naamloos-3

Foto: Wagenpark

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

GeDo Koeriersdiensten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GeDo Koeriersdiensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier of het leggen van contact via een e-mailbericht aan GeDo Koeriersdiensten verstrekt. GeDo Koeriersdiensten kan de volgende persoonsgegevens verwerken middels het gebruik van deze website:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom GeDo Koeriersdiensten gegevens nodig heeft

GeDo Koeriersdiensten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan GeDo Koeriersdiensten uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang GeDo Koeriersdiensten gegevens bewaart

Uw geregistreerde gegevens worden uit het bestand van GeDo Koeriersdiensten gewist dan wel verwijderd uiterlijk 12 maanden na beëindiging van de overeenkomst. In het geval van een onderhoudsovereenkomst worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van deze overeenkomst en uiterlijk 12 maanden na afloop van deze overeenkomst verwijderd.

Delen met anderen

GeDo Koeriersdiensten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van gevallen waarin wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van GeDo Koeriersdiensten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GeDo Koeriersdiensten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

GeDo Koeriersdiensten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van GeDo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan GeDo Koeriersdiensten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GeDo Koeriersdiensten heeft hier geen invloed op. GeDo Koeriersdiensten heeft Google geen toestemming gegeven om via GeDo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gedokoeriersdiensten.nl. GeDo Koeriersdiensten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om te verzoeken de registratie van een onjuist gegeven te wijzigen in registratie van het juiste gegeven. In geval van een verzoek om wijziging van een door een ander dan de cliënt(e) verstrekt gegeven, is GeDo Koeriersdiensten eerst dan tot correctie gehouden wanneer die ander schriftelijk aan GeDo Koeriersdiensten kenbaar heeft gemaakt een onjuist gegeven verstrekt te hebben.

Indien niet binnen 4 weken op een verzoek om inzage, correctie of verwijdering is gereageerd, staat cliënt(e) op grond van het Klachtreglement van GeDo Koeriersdiensten de mogelijkheid open een klacht bij de directeur van GeDo Koeriersdiensten in te dienen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het College Bescherming persoonsgegevens (Postbus 93.374, 2509 AJ Den Haag / www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) om bemiddeling te vragen.

Beveiligen

GeDo Koeriersdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van GeDo Koeriersdiensten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GeDo Koeriersdiensten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GeDo Koeriersdiensten op via info@gedokoeriersdiensten.nlwww.gedokoeriersdiensten.nl is een website van GeDo Koeriersdiensten.

Post –en Vestigingsadres: Veldkampseweg 6 8181 LN Heerde
Telefoon: +31578 – 69 50 63 
E-mailadres: info@gedokoeriersdiensten.nl

Wij staan voor

Doen wat wij zeggen

Korte en snelle lijnen

Trade & Track systeem

Altijd een oplossing

Lees meer over GeDo